Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 

Agencja Handlowa Open Trade

Katarzyna Koprowska

Al. Poznańska 58, 64-920 Piła

NIP: 765-121-94-99 

Tworząc konto Użytkownika a także korzystając z usług naszego Sklepu będziesz poproszony
o wpisanie Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane w celach handlowych
i marketingowych, czyli realizacji zamówień, wyświetlaniu reklam oraz przesyłaniu newslettera.

Podstawa przetwarzania danych:

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
  • prowadzeniu marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu reklam,
  • zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych, co pozwala nam na optymalizację naszego Sklepu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeśli nie udostępnią nam Państwo swoich danych, nie będą mogli Państwo zarejestrować się w naszym Sklepie, korzystać z jego usług i dokonywać w nim zakupów. Nie będą do Państwa docierać także informacje o promocyjnych cenach lub ofertach specjalnych.

W każdym momencie możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych.

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem do chwili, w której zdecydujecie się Państwo na cofnięcie zgody.

Zapewniamy, że przetwarzając Państwa dane stosujemy rozwiązania, które są zgodne
z polskimi przepisami prawnymi.

Trzeba także zaznaczyć, że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich edycji lub usunięcia. Mogą Państwo ograniczyć sposób ich przetwarzania, a także zażądać ich przeniesienia do innego administratora. Prosimy o informację, jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw, jeśli będą czuć się Państwo pokrzywdzeni, mają Państwo prawo skierować się do odpowiedniego organu.  

Sklep www.mikserek.pl korzysta z plików typu cookies, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia i nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub zablokować ich wykorzystanie.

By zapewnić najwyższą jakość usług, współpracujemy z podmiotami, którym także mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe. Są to m.in.

 • dostawcy zamówionych produktów,
 • przewoźnicy,
 • informatycy zajmujący się systemem sprzedaży,
 • twórcy narzędzi informatycznych używanych przez nasz sklep,
 • dostawcy płatności,
 • organy publiczne, którym na ich prośbę Administrator musi udostępnić dane.  

By skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o wiadomość na adres email – sklep@mikserek.pl

 

Regulamin sklepu gastronomicznego mikserek.pl

§ 1. Strony transakcji

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.mikserek.pl jest własnością firmy Agencja Handlowa OPEN TRADE mieszczącej się w Pile przy ul. Poznańskiej 58 i prowadzi sprzedaż wysyłkową: urządzeń gastronomicznych i chłodniczych, drobnego sprzętu kuchennego, mebli ze stali nierdzewnej, profesjonalnych środków czystości, sprzętu do utrzymania higieny itp.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma Agencja Handlowa OPEN TRADE zwana dalej Sprzedającym.

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.mikserek.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.mikserek.pl uwzględniają rabat i wyrażone są w złotych polskich (cena netto + VAT = cena brutto).
 3. Podane ceny obowiązują wyłącznie dla zamówień złożonych w sklepie internetowym www.mikserek.pl.
 4. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta.
 5. Ceny podane w sklepie internetowym www.mikserek.pl nie obejmują wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego (chyba, że jest to uwzględnione w opisie produktu) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi.
 6. Cena usługi montażu i szkolenia uzgadniana jest indywidualnie w zależności od wartości zamówienia oraz odległości Nabywcy od siedziby firmy.
 7. Zdjęcia oferowanych produktów mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.
 8. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
 2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, niezawinionych przez Sprzedawcę, uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia, obsługa sklepu zastrzega sobie możliwość telefonicznego i e-mailowego uzgodnienia innego terminu dostawy.
 4. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.
 5. Koszty transportu towaru są ponoszone przez Nabywcę zgodnie z wytycznymi podanymi w sklepie oraz w e-mailowym potwierdzaniu zamówienia.
 6. Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej czy przesyłka jest kompletna i nieuszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca ma obowiązek spisania z przewoźnikiem protokołu szkody w dniu doręczenia przesyłki lub w terminie do 7 dni od dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.

§ 4. Formy płatności

 1. Forma płatności:
 • przedpłata 100% wartości zamówienia na podstawie faktury pro-forma
 • płatność przy odbiorze (koszt pobrania gotówki przez kuriera firmy spedycyjnej pokrywa Nabywca)
 • przelew 7 -14 dni - wyłącznie dla instytucji budżetowych
 • inne formy płatności: leasing – ustalane indywidualnie

Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Nabywcy. W przypadku zamówień o wartości powyżej 800 zł netto koszty transportu ponosi Sprzedający i nie są one doliczane do zamówienia. Przesyłki za pobraniem dla Nabywców są realizowane dla zamówień nieprzekraczających łącznej wartości 5000,00 zł brutto.

§ 5. Termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów.
 2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 3-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo.
 5. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

§ 6. Gwarancja

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a ponadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba, że co innego wynika z opisu produktu.
 2. Do zakupionego produktu Sklep załącza kartę gwarancyjną produktu, o ile została wystawiona przez producenta.
 3. Okres gwarancji trwa od momentu wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego.
 4. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie oryginalnej faktury VAT wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, o ile została wydana.
 5. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sprzedającego obciąża Nabywcę. Sprzedający nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 8. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedającego wobec Nabywców z tytułu niezgodności produktu z umową.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania urządzeń we własnym zakresie oraz użytkowania zakupionego towaru.
 10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Nabywca zostanie obciążony kosztami odesłania towaru.
 11. W przypadku reklamacji produktu, celem usprawnienia procesu jej rozpatrywania, Nabywca winien skontaktować się ze Sprzedającym pod nr tel. 605 939 806 lub e-mail: sklep@mikserek.pl.

§ 7. Reklamacje, zwroty i odstąpienie od umowy

 1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z przedstawicielem Sklepu Internetowego. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji".
 2. Nabywcy przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od daty dostarczenia towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Nabywca może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego (dostępnym pod adresem). Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Nabywcy na e-mail (podany przy składanym zamówieniu lub inny - jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Nabywca odsyła towar będący przedmiotem umowy od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Nabywcę, zwróci Nabywcy dokonane przez niego płatności. Pieniądze za towar zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn Sprzedającego.
 9. Na wypadek nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru przez Nabywcę, Nabywca zobowiązuje się do:
 • pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Nabywcę i z powrotem,
 • zapłaty na rzecz Sprzedającego opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru. Ponadto, w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru, jego uszkodzenia, uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku, Nabywca zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat.

 

§ 8. Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Złożenie zamówienia lub dokonanie rejestracji jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
 2. Sklep zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych, oraz daje możliwość modyfikacji lub usunięcia z bazy danych Sklepu. Nabywca ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych wraz z prawem do ich aktualizacji i modyfikacji.
 3. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji oraz cen produktów, pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep Internetowy firmy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów merytorycznych i możliwości zmian konstrukcyjnych wpływających na polepszenie jakości i funkcjonalności urządzeń.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności Sprzedającego. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne skargi, zażalenia należy kierować na adres: sklep@mikserek.pl
 4. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.